Прп. Герасима, иже на Иордане. Блг. кн. Василия Ростовского.

Прп. Герасима, иже на Иордане. Блг. кн. Василия Ростовского.