Мчч. Памфи́ла, пресвитера, Вале́нта (Уале́нта), диакона, и иже с ними.

Мчч. Памфи́ла, пресвитера, Вале́нта (Уале́нта), диакона, и иже с ними.